UK University Rankings 2017

Để có thể chọn ra một trong số hơn 150 trường đại học tại Anh để trở thành nơi mình sẽ theo đuổi học tập quả thật là một điều không hề dễ dàng. Vì vậy, việc bạn có được những thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là một điều hết sức quan trọng. Các bảng xếp hạng phát hành bởi tòa báo The Times, Research Excellence Framework and Complete University Guide có thể giúp các bạn đưa ra quyết định này. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét các yếu tố quan trọng khác như:
1 - Bảng xếp hạng tổng thể
2 - Bảng xếp hạng theo môn học
3 - Địa điểm
4 - Chi phí sinh hoạt
5 - Sự hài lòng của sinh viên
6 - Bảng xếp hạng về nghiên cứu

7 - Số phần trăm sinh viên quốc tế

Trường đại học Cambridge

Trường đại học Cambridge

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
1 1 1 1
Trường đại học Oxford

Trường đại học Oxford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
2 2 2 2
Trường đại học St Andrews

Trường đại học St Andrews

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
3 3 5 3
Imperial College London

Imperial College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
5 7 4 5
London School of Economics and Political Science

London School of Economics and Political Science

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
8 12 3 7
Trường đại học Durham

Trường đại học Durham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
4 6 6 4
University of Exeter

Trường đại học Exeter

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
9 11 13 12
Trường đại học Warwick

Trường đại học Warwick

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
7 9 8 8
University College London

University College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
6 14 10 11
Trường đại học Bath

Trường đại học Bath

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
12 10 11 13
Trường đại học Surrey

Trường đại học Surrey

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
14 4 11 10
Trường đại học Lancaster

Trường đại học Lancaster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
9 8 9 9
Trường đại học Loughborough

Trường đại học Loughborough

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
11 4 7 6
Trường đại học East Anglia UEA

Trường đại học East Anglia UEA

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
15 24 14 16
Trường đại học Birmingham

Trường đại học Birmingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
16 13 15 14
Trường đại học York

Trường đại học York

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
17 19 20 18
Trường đại học Leeds

Trường đại học Leeds

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
13 16 16 15
Trường đại học Southampton

Trường đại học Southampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
21 16 17 17
Trường đại học Bristol

Trường đại học Bristol

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
19 38 24 23
Trường đại học Leicester

Trường đại học Leicester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
25 47 32 33
Trường đại học Sheffield

Trường đại học Sheffield

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
24 41 27 30
Trường đại học Edinburgh

Trường đại học Edinburgh

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
37 22 19 22
Trường đại học Newcastle

Trường đại học Newcastle

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
22 37 25 24
Trường đại học Nottingham

Trường đại học Nottingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
20 25 21 20
Trường đại học Sussex

Trường đại học Sussex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
18 20 18 19
Trường đại học Glasgow

Trường đại học Glasgow

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
29 26 29 25
Trường đại học Cardiff

Trường đại học Cardiff

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
46 33 35 39
Trường đại học Manchester

Trường đại học Manchester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
32 31 25 26
King's College London

King's College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
27 42 21 27
Trường đại học Kent

Trường đại học Kent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
23 23 23 21
SOAS, University of London

SOAS, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
35 30 43 36
Trường đại học Essex

Trường đại học Essex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
30 62 41 46
Trường đại học Reading

Trường đại học Reading

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
31 32 27 28
Trường đại học Aston

Trường đại học Aston

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
33 29 30 31
Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
34 45 37 40
Trường đại học Liverpool

Trường đại học Liverpool

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
39 59 38 47
Queen Mary, University of London

Queen Mary, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
40 34 31 34
Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
26 48 33 35
Trường đại học Strathclyde

Trường đại học Strathclyde

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
48 51 48 50
Trường đại học Keele

Trường đại học Keele

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
42 34 46 41
Trường đại học Heriot-Watt

Trường đại học Heriot-Watt

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
37 27 34 32
Trường đại học Coventry

Trường đại học Coventry

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
47 15 50 38
Trường đại học Swansea

Trường đại học Swansea

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
44 39 45 44
Trường đại học Aberdeen

Trường đại học Aberdeen

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
44 36 42 42
Trường đại học Dundee

Trường đại học Dundee

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
28 28 35 29
City University London

City University London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
50 18 40 37
Brunel University London

Brunel University London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
54 77 52 62
Trường đại học Buckingham

Trường đại học Buckingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
41 - 55 49
Trường đại học Oxford Brookes

Trường đại học Oxford Brookes

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
69 57 65 64
Trường đại học Bangor

Trường đại học Bangor

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
61 55 62 59
Trường đại học Falmouth

Trường đại học Falmouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
52 21 58 45
Trường đại học Nottingham Trent

Trường đại học Nottingham Trent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
57 53 63 56
Trường đại học Stirling

Trường đại học Stirling

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
43 58 39 48
Trường đại học De Montfort

Trường đại học De Montfort

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
67 61 54 61
Goldsmiths, University of London

Goldsmiths, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
54 46 51 52
University of Northampton

Trường đại học Northampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
97 73 87 92
Trường đại học Portsmouth

Trường đại học Portsmouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
59 43 61 54
Trường đại học Hull

Trường đại học Hull

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
65 71 68 69
Arts University Bournemouth

Arts University Bournemouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
64 - 76 71
University of Lincoln

Trường đại học Lincoln

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
51 56 49 53
Trường đại học Winchester

Trường đại học Winchester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
72 63 74 70
Trường đại học Sheffield Hallam

Trường đại học Sheffield Hallam

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
79 86 72 81
Trường đại học Harper Adams

Trường đại học Harper Adams

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
36 - 46 43
Trường đại học Robert Gordon

Trường đại học Robert Gordon

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
86 44 44 58
Trường đại học Chichester

Trường đại học Chichester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
82 75 80 82
Trường đại học Northumbria

Trường đại học Northumbria

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
65 50 59 57
Trường đại học Chester

Trường đại học Chester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
81 65 94 84
University of the West of England

Trường đại học West of England

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
60 68 67 67
Trường đại học Ulster

Trường đại học Ulster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
68 79 70 73
Trường đại học Bath Spa

Trường đại học Bath Spa

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
75 66 76 74
Trường đại học Liverpool John Moores

Trường đại học Liverpool John Moores

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
86 84 74 86
Trường đại học Edge Hill

Trường đại học Edge Hill

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
58 64 71 66
Trường đại học Roehampton

Trường đại học Roehampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
78 90 69 80
University for the Creative Arts

University for the Creative Arts

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
53 39 59 51
Trường đại học Middlesex

Trường đại học Middlesex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
74 74 78 76
Trường đại học Bradford

Trường đại học Bradford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
76 52 53 60
Trường đại học Central Lancashire

Trường đại học Central Lancashire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
101 87 99 103
Trường đại học Huddersfield

Trường đại học Huddersfield

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
77 77 79 79
Trường đại học Hertfordshire

Trường đại học Hertfordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
91 94 79 94
Trường đại học Plymouth

Trường đại học Plymouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
80 76 84 83
Trường đại học Derby

Trường đại học Derby

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
83 48 91 75
Trường đại học Brighton

Trường đại học Brighton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
104 91 90 100
Trường đại học Gloucestershire

Trường đại học Gloucestershire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
71 72 89 78
Trường đại học Glasgow Caledonian

Trường đại học Glasgow Caledonian

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
99 99 82 96
University of the Arts London

University of the Arts London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
109 53 - 85
Trường đại học Queen Margaret, Edinburgh

Trường đại học Queen Margaret, Edinburgh

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
101 101 93 105
Trường đại học York St John

Trường đại học York St John

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
110 104 107 111
Trường đại học Bournemouth

Trường đại học Bournemouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
62 79 56 68
Trường đại học Manchester Metropolitan

Trường đại học Manchester Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
72 60 57 63
Trường đại học Cardiff Metropolitan

Trường đại học Cardiff Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
89 91 72 89
Trường đại học Birmingham City

Trường đại học Birmingham City

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
93 105 95 104
Trường đại học Leeds Trinity

Trường đại học Leeds Trinity

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
96 88 103 102
Trường đại học Aberystwyth

Trường đại học Aberystwyth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
56 108 87 88
Trường đại học Teesside

Trường đại học Teesside

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
101 102 107 107
Trường đại học Cumbria

Trường đại học Cumbria

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
119 117 121 125
Trường đại học Canterbury Christ Church

Trường đại học Canterbury Christ Church

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
114 109 112 116
Trường đại học Edinburgh Napier

Trường đại học Edinburgh Napier

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
93 70 92 90
Trường đại học Greenwich

Trường đại học Greenwich

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
107 98 98 106
Trường đại học Sunderland

Trường đại học Sunderland

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
100 79 103 98
St Mary's University, Twickenham

St Mary's University, Twickenham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
116 106 118 120
Trường đại học Staffordshire

Trường đại học Staffordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
92 69 101 93
Trường đại học St Mark & St John

Trường đại học St Mark & St John

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
105 - 124 122
Trường đại học Bishop Grosseteste

Trường đại học Bishop Grosseteste

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
95 - 119 110
Trường đại học Newman

Trường đại học Newman

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
112 110 117 117
Trường đại học Salford

Trường đại học Salford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
98 83 95 95
Trường đại học Abertay

Trường đại học Abertay

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
85 85 86 91
Trường đại học Worcester

Trường đại học Worcester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
90 95 97 97
Trường đại học Bedfordshire

Trường đại học Bedfordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
121 113 120 124
Trường đại học West London

Trường đại học West London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
84 96 106 101
Trường đại học Anglia Ruskin

Trường đại học Anglia Ruskin

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
108 66 110 99
Trường đại học Leeds Beckett

Trường đại học Leeds Beckett

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
112 114 114 119
Trường đại học Westminster

Trường đại học Westminster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
117 112 102 114
Trường đại học Glyndwr

Trường đại học Glyndwr

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
125 119 125 127
Trường đại học South Wales

Trường đại học South Wales

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
115 111 99 113
Trường đại học Southampton Solent

Trường đại học Southampton Solent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
110 100 115 112
Trường đại học Buckinghamshire New

Trường đại học Buckinghamshire New

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
118 116 113 123
Trường đại học Kingston

Trường đại học Kingston

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
122 88 109 109
Trường đại học West of Scotland

Trường đại học West of Scotland

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
106 103 110 108
Trường đại học East London

Trường đại học East London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
123 115 126 126
Trường đại học Bolton

Trường đại học Bolton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
124 93 122 118
University of the Highlands and Islands

University of the Highlands and Islands

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
128 - - 129
Trường đại học London South Bank

Trường đại học London South Bank

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
120 107 115 121
London Metropolitan University

Trường đại học London Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
127 118 127 128
University College Birmingham

University College Birmingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
Trường đại học Liverpool Hope

Trường đại học Liverpool Hope

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
49 79 83 72
Trường đại học Wales, Trinity Saint David

Trường đại học Wales, Trinity Saint David

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
Trường đại học Wolverhampton

Trường đại học Wolverhampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
University Campus Suffolk

Trường đại học Campus Suffolk

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
126 97 - 115
St George's University of London

St George's University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
70 - 44 55
Royal Agricultural University

Royal Agricultural University

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
63 - 103 87
Norwich University of the Arts

Norwich University of the Arts

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
88 - 66 77